Adaptacja projektów typowych
Czym jest adaptacja

Każdy projekt typowy, niezależnie od tego przez jaką pracownię jest wykonany, wymaga wykonania adaptacji, czyli dostosowania przez projektanta adaptującego rozwiązań przyjętych przez twórców projektu gotowego do zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzją o Warunkach Zabudowy oraz do warunków naturalnych, panujących na konkretnej działce (do ukształtowania terenu, położenia względem stron świata, właściwości – nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania).

Co robimy

W skład adaptacji wchodzi wykonanie projektu zagospodarowania działki, dostosowanie do wymogów stawianych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Warunkach Zabudowy. Najczęściej jest to zmiana kąta nachylenia dachu, dopuszczalnej wysokości budynku, szerokość elewacji frontowej. Projektant adaptujący przeprowadza weryfikację obliczeń i rozwiązań w opracowaniach branżowych (konstrukcja, instalacje) projektu gotowego.

Dopasujemy projekt domu dla Ciebie

W niektórych przypadkach, w zależności od preferencji, zakres adaptacji należy rozszerzyć o zmiany w projekcie typowym, dostosowując go do wymagań Inwestora np. zmiana układu funkcjonalnego, wyglądu elewacji, wielkości stolarki okiennej i drzwiowej typu ogrzewania, zastosowanych technologii i materiałów budowlanych.
Zanim uzyskasz pozwolenie na budowę
Zgodnie z ustawą Prawo Budowalne adaptację projektu gotowego oraz wprowadzenie w nim zmian może dokonać uprawniony architekt wraz z projektantami poszczególnych branż. Ponadto przed złożeniem projektu gotowego do urzędu należy uzupełnić go o projekt zagospodarowania działki oraz wymagane załączniki formalno-prawne i projekty zewnętrznych instalacji.

Tak przygotowana przez nas adaptacja projektu pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę.

Zanim wybierzesz projekt

Oferujemy również pomoc w wyborze projektu gotowego oraz weryfikację z obowiązującymi warunkami zabudowy.

Sprawdź czego potrzebujesz aby rozpocząć budowę domu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystaniu z naszego serwisu.
Zapoznaj się z naszą polityką cookies.