Co zawiera gotowy projekt domu

W komplecie otrzymasz:

 • Cztery kompletne egzemplarze projektu budowlanego zgodne z obowiązującymi w chwili nabycia Projektu Warunkami Technicznymi oraz przepisami Prawa Budowlanego
 • Charakterystykę energetyczną
 • Tablicę budowy
 • Dziennik budowy
 • Zgodę na zmiany autora projektu

Po zakupie

Zakupiony Projekt upoważnia do budowy tylko jednego budynku. Do podjęcia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie jego adaptacji przez lokalnego architekta adaptującego, celem dostosowania do konkretnych warunków terenu (gruntu), na jakim budowa będzie realizowana oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Adaptacja Projektu powinna zostać zlecona samodzielnie przez Klienta jako nabywcy.

Szczegółowa zawartość projektu budowlanego

Część architektoniczna:

 • rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) – rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz
 • rzut połaci dachowych – wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów
 • przekroje pionowe – rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, warstwy podłogi, stropów, dachu
 • elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) – dokładny wygląd domu z każdej strony,
  widok perspektywiczny
 • widok perspektywiczny
 • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie

Część konstrukcyjna:

 • rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia
 • rzut stropów – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych, zbrojenia
 • rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu
 • rysunki szczegółowe elementów konstrukcyjnych ilość w zależności od stopnia skomplikowania i rozwiązań konstrukcyjnych budynku
Część instalacyjna:
 • projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • projekt instalacji centralnego ogrzewania
 • projekt instalacji elektrycznej
 • projekt wentylacji mechanicznej – opcjonalnie

Sprawdź czego potrzebujesz aby rozpocząć budowę domu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystaniu z naszego serwisu.
Zapoznaj się z naszą polityką cookies.